Sandık Sonuçları ve Tutanaklar sayfamız Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarının ilan edilerek Resmî Gazete’de yayımlanmasını takiben hizmete açılacaktır.